Bình hoa Trang trí nghệ thuật Bát Tràng

Tên sản phẩm: Bình hoa Trang trí nghệ thuật Bát Tràng

Xuất xứ: Gia Lâm- Bát Tràng – Hà Nội

Màu sắc: đỏ

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng