0888 032 333

Bộ 14SP viền kim

Bộ 14 sp viền kim

6 chén cơm C06VK
1 đĩa tròn 18cm D07VK
1 đĩa tròn 20cm D08VK
1 đĩa loe 18cm DL07VK
1 tô 15cm T06VK
1 tô 18cm T07VK
1 tô 20cm T08VK
2 đĩa chấm D02VK

Hotline : 0888.032.333

Danh mục: Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,