0888 032 333

Bộ 22SP chỉ vàng

Bộ 22SP chỉ vàng

6 chén cơm C06CV

6 chén chấm C03CV

1 đĩa bằng 22cm D09CV

1 đĩa bằng 20cm D08CV

1 đĩa loe 18cm DL07CV

6 đĩa lót chén cơm DLC06CV

1 tô HQ 20cm TH08CV

Địa chỉ : Số 6 Chế Lan Viên, p. Tây Thạnh, q. Tân Phú, tp hcm.

Email: suminhchauvn@gmail.com

DT: 02838.123.246

Hotline : 0888.032.333