0888 032 333

Bộ chén đĩa chỉ vàng gồm 10 sản phẩm (2 đĩa)

405,000 VND

Bộ chén đĩa chỉ vàng gồm:

– 6 chén cơm Minh Châu C06CV

– 1 tô Minh Châu T07CV

– 1 đĩa tròn Minh Châu D08CV

– 1 đĩa loe Minh Châu DL06CV

– 1 chén chấm Minh Châu C03CV

Kraken Onion Market