0888 032 333

Bộ chén đĩa sứ trắng gồm 10 sản phẩm (3 đĩa)

329,000 VND

Bộ chén đĩa sứ trắng gồm:

  • 6 chén cơm C06
  • 1 đĩa tròn 22cm D09
  • 1 đĩa loe 18cm DL07
  • 1 đĩa tròn 20cm D08
  • 1 tô T07

Kraken Onion Market