0888 032 333

Bộ chén đĩa viền kim gồm 10 sản phẩm (1 đĩa)

Bộ chén đĩa viền kim gồm:

– 6 chén cơm C06VK

– 1 tô T07Vk

– 1 đĩa tròn D08VK

– 1 đĩa chấm D02VK

– 1 chén chấm C03Vk