0779 775 123

Bộ chén đĩa viền vàng hoa Sứ Minh Châu – 10 bát cơm

Sản phẩm gồm:

  • 10 chén cơm viền hoa sứ Minh Châu.