0896 643 123

Bồn cầu HC-1020

Nắp rơi êm nhẹ nhàng
Có chế độ rửa trước cho phụ nữ, chế độ rửa sau cho cả nhà.
Điều khiển đơn giản bằng nút van cơ học
Sản phẩm được sử dụng men chống dính.

Danh mục: