CHUM SÀNH NGÂM RƯỢU BÁT TRÀNG

Chất liệu: Gốm sứ cao cấp Bát Tràng

Kích cỡ  10L : 250.000đ

15L : 350.000đ

20L : 450.000đ

30L : 550.000đ

Kĩ Thuật SX : Thủ Công vẽ tay

Xuất xứ: Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Danh mục: