Đĩa tiêu viền kim

MSP: smc-d03vk

Chiều cao : .2.6 cm

Đường kính: 10.4 cm