Ca sứ khong quai minh châu 5

MSP: MC-CN0502

Kích Thước K=0,21 kg , V=260 ml , H=8.3 cm , Ø = 9.8 cm

Tên gọi          : Ca sứ minh châu 5 không quai

Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp

Hoa Văn         : Sứ trắng