Cốc Cà phê Minh Châu có quai 3

MSP: MC-CN03

Kích Thước    K=0,2 kg , V=210 ml , H=6.4 cm , Ø = 8.3 cm

Tên gọi           : Cốc Cà phê Minh Châu có quai 3

Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp

Hoa Văn         : Sứ trắng