Ca sứ

 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ca sứ có quay minh châu 5

  Kích Thước K=0,23 kg , V=260 ml , H=8.3 cm , Ø = 9.8 cm Tên gọi          : Ca sứ minh châu 5 có quay Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp Hoa Văn         : Sứ trắng
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ca sứ khong quai minh châu 5

  Kích Thước K=0,21 kg , V=260 ml , H=8.3 cm , Ø = 9.8 cm Tên gọi          : Ca sứ minh châu 5 không quai Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp Hoa Văn         : Sứ trắng
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ca sứ trụ minh châu 8

  Kích Thước K=0,31 kg , V=360 ml , H=10 cm , Ø =     8.5  Tên gọi          : Ca sứ trụ minh châu 8 Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp Hoa Văn         : Sứ trắng
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Cốc Cà phê Minh Châu có quai 2 + đĩa lót

  Kích Thước    K=0,12 kg , V=130 ml , H=5.1 cm , Ø = 7.4 cm Tên gọi           : Cốc Cà phê Minh Châu có quai 2 Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp Hoa Văn         : Sứ trắng
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Cốc Cà phê Minh Châu có quai 3

  Kích Thước    K=0,2 kg , V=210 ml , H=6.4 cm , Ø = 8.3 cm Tên gọi           : Cốc Cà phê Minh Châu có quai 3 Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp Hoa Văn         : Sứ trắng
 • Đọc tiếp[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Cốc ngọn lửa Minh Châu 06 có nắp

  Kích Thước K=0,27 kg , V=360 ml , H=10.1 cm , Ø = 8.7 cm Tên gọi          : Ca ngọn lửa Minh Châu 06 có nắp Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp Hoa Văn         : Sứ trắng