Mùa Vu Lan – Đền Đáp Bốn Trọng Ơn – Phần 1

Mùa Vu Lan – Đền Đáp Bốn Trọng Ơn

Ngày rằm tháng Bảy là ngày Vu Lan Báo Hiếu của hàng đệ tử Phật. Tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ, làm theo lời Phật dạy là chúng ta tu trong pháp Phật. 

_Trích dẫn Hòa Thượng Thích Trí Quảng_

Phật dạy đạo hiếu phải được thực hiện trong cuộc sống của chúng ta, nói cách khác, đạo hiếu là đạo Phật. Vì vậy, chúng ta có thể kết hợp đạo Phật với đạo Nho. Đạo Nho nói không có tội nào lớn hơn tội bất hiếu. Thể hiện sự hiếu thảo theo đạo Nho thì nghĩ đến người cha, nhưng trong đạo Phật, nói đến hiếu thảo thường nghĩ đến người mẹ. 
Đạo Nho nói rằng cha bảo người con chết mà không dám chết là phạm tội bất hiếu, vì con phải nghe lời cha tuyệt đối. Còn đối với người phụ nữ chưa lập gia đình thì “Ta gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” nghĩa là con gái ở nhà phải nghe lời chồng và chống chết phải nghe lời con trai. Điều nay cho thấy đạo Nho xem nhẹ phụ nữ. 
Nhưng đạo Phật có tầm nhìn rộng hơn. Phật dạy chúng ta điều quan trọng nhất là phải đúng đắn mối quan hệ giữa ta với người thân trong gia đình nhất là cha mẹ hoặc giữa ta với những người xung quanh như bạn bè, đồng nghiệp cùng làm việc và rộng hơn nữa là mối quan hệ giữa ta với xã hội mình đang sống để chúng ta có cách sống phù hợp mang lại sự gắn bó thân thương, hòa hợp, hạnh phúc cho mình và cả cho người. 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Trước nhất, Phật dạy chúng ta phải nhớ ơn cha mẹ vì không có cha mẹ không thể có mình. Ngài Mục Kiền Liên bày tỏ lòng hiếu kính đối với cha mẹ rằng: “Làm con hiếu hạnh vi tiên”. Đó chính là sự hiếu kính đối với cả cha và mẹ, vì có cha mà không có mẹ, chắc chắn cũng không sanh con được. 
Vì vậy, làm con phải biết nhờ có cha mẹ, ta mới có thân này. Đến khi trưởng thành, ta cần nhờ thầy bạn dìu dắt. Phật dạy điều này để giúp chúng ta phát huy trí tuệ. Thật vậy, có được thân này nhờ cha mẹ nhưng ta lại gặp thầy tà bạn ác dẫn mình đi vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là điều khó tránh khỏi. 
Còn gặp được thầy hiền bạn tốt chỉ dạy cho chúng ta trở thành con người tốt có đức hạnh để từ đó chúng ta thăng hoa đời sống tâm linh, từ loài người lên cõi trời và tiến cao hơn, ta về cõi Phật. Đó là con đường đi lên mà thầy hiền bạn tốt mới giúp được, vì họ có trí tuệ biết chỉ ta nên làm việc tốt lành khiến ta tạo được phước báu và giúp ta tránh làm việc xấu ác, không bị quả báo khổ đau. 
Riêng tôi thành tựu được việc tu hành tốt đẹp cho đến ngày nay nhờ gặp được thầy hiền bạn tốt. Tôi sanh trong thời Pháp thuộc và lớn lên trong thời chiến tranh thì dễ đi vào con đường khổ đau. Nhưng nhờ thầy hiền bạn tốt dẫn lối đưa đường giúp tôi không bị lạc vào con đường khổ đau, thoát được kiếp nạn và tương lai sáng dần. 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Vì vậy, đối với Tôi, ơn cha mẹ và ơn thầy bạn rất quan trọng. Thầy chỉ cho ta những điều ta không biết, nghĩa là thầy hơn ta về trí tuệ. Còn bạn chia sẻ kinh nghiệm tu hành cho ta, vì ta giỏi ở lĩnh vực này, bạn giỏi ở lĩnh vực khác, nên có thể trao đổi với nhau, nhờ vậy lần đầu trí ta sáng ra. 
Chắc chắn thầy hiền bạn tốt giúp chúng ta từng bước đi lên. Nhưng thầy tà bạn ác kéo mình đi xuống. Thực tế cho thấy theo thầy tà bạn ác thì dễ vì họ nói những cái hợp với ý ta, nghĩa là hợp với tham sân si của ta. Chẳng hạn ta tham và bạn ác biết ta tham, nên họ xíu dại ta hoặc mua chuộc ta, bày mưu tính kế đủ kiểu, cuối cùng đẩy ta vào con đường khổ đau, tù tội, chết chóc. Ngược lại, bạn tốt có trí tuệ mới chỉ được cho ta việc đúng sai, hơn thiệt, thì nghe theo họ chẳng những không sa vào con đường tội lỗi mà còn được nhiều lợi lạc. Có thể nói yếu tố bạn tốt rất quan trọng đối với chúng ta trong cuộc sống. 
Thiết nghĩ Bạn tốt hôm nay có được do kiếp quá khứ từng làm bạn tốt của nhau, nên tái sanh gặp lại, hiểu nhau, tin nhau và hợp tác được. Đại thừa gọi đó là Bồ – đề quyến thuộc.  Thực tế cho thấy làm được việc là nhờ có bạn tốt, giỏi hỗ trợ ta. Người đời cũng nói giàu nhờ bạn, vì nhờ bạn hướng dẫn, hợp tác, giúp đỡ dựng ta lên sự nghiệp được. Theo Phật, kết quả này là hạt nhân tốt từ quá khứ. Vì vậy, có được bạn tốt, nên trân trọng tình bạn này. Họ là bạn tốt của ta từ quá khứ dẫn đến hiện tại và vẫn tiếp tục là bạn tốt trong tương lai. Đừng làm mất tình bạn tốt này. 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Theo kinh nghiệm riêng tôi, tu pháp môn nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng làm mất lòng người thì còn có đường sống. Phật dạy trên bước đường tu, những người đã tốt với mình thì phải cố gắng gìn giữ tình bạn này và nhân rộng ra, nhưng đa số thường làm mất tình bạn tốt đẹp. Thí dụ, làm vua chắc chắn phải nhờ nhiều người giúp đỡ, một mình sao làm được. Điển hình nh vua Gia Long khởi nghiệp nhờ có tưởng tài, tốt, gan dạ, giỏi nhất là tiền quân Nguyễn Văn Thành luôn dẫn quân đi trước trong trận chiến. Khi Gia Long lên ngôi vua, đã giao cho vị tướng này cai quản miền Bắc. Nhưng sau đó, vua lại nghĩ rằng ông tướng này giỏi quá, giúp vua dựng nghiệp được thì ông cũng có thể soán ngôi vua. Ý xấu của Gia Long nảy sanh như vậy liền bị các ông quan xấu tác động rằng không nên tin mà giao quyền cho tướng Thành nhiều như vậy. Vua mới kêu tướng Thành về Ngọ môn Huế rồi bao vậy, chém chết. 
Một người bạn tốt như vậy hết lòng cực khổ giúp vua dựng nghiệp mà lại sẵn sàng giết bỏ là đã biến người thân thành người thù. Phật dạy đói với người thân tốt thì phải ráng nuôi dưỡng lòng tốt này để sau mình thành Phật cũng có người giúp đỡ. 

0/5 (0 Reviews)
Trong vai trò là người đứng đầu nội dung, mình nghĩ việc mọi người dễ dàng tiếp cận thông tin là cực kỳ quan trọng. Mình thích được làm việc chung với một nhóm có niềm tin vững chắc vào việc tạo ra thông tin rõ ràng, dễ hiểu và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *