Mùa Vu Lan – Đền Đáp Bốn Trọng Ơn_Phần 2

Mùa Vu Lan – Đền Đáp Bốn Trọng Ơn

Thật vậy, Phật làm nên đạo nghiệp phần nào cũng nhờ có tình thương và sự hộ đạo của vua Tần Sà Sa La dâng cúng Phật khu thượng uyển để làm tinh xác cho 1.250 vị để tử La Hán trú ngụ. Đức Phật cho biết ông vua này từng là người bạn tốt của Phật trong quá khứ mà Phật ráng nuôi giữ tình bạn tốt này bằng cách cho ông trả ơn Phật đã cứu mạng Ông. Ơn không cho trả thì ơn còn sâu nặng hơn, trả ơn rồi thì hết ơn. Thí dụ nợ một triệu mà trả một triệu là hết nợ. Còn người nợ mình, nhưng mình không cho trả, họ vẫn là con nợ của mình. Nhưng họ trả hết nợ rồi mà mình còn lấy thêm nữa là tự biến mình thành con nợ. Các ông vua triệt tiêu người tốt chết thì chắc chắn phải gánh chịu mối oan gia này. 

Tụng từ bị thủy sám, chúng ta thấy rõ từ đòi Hán, ông Viên Án giết Triệu Thố. Giết rồi mới thấy nặng lòng và đi tu, đời nào cũng tu, từ đời Hán đến đời Đường trải qua mấy trăm năm khiến ông gặp lại Triệu Thố cũng phải trả món nợ cũ này. Nhân quả của việc làm tốt hay xấu không mất. 
Người khôn mỗi kiếp làm việc tốt, tái sanh đời sau cuộc sống sẽ khá hơn và cứ làm tốt như vậy từ kiếp này sang kiếp khác là con đường đi lên của Hiền Thánh, Phật. Vì vậy, Phật khuyên làm việc tốt và tránh xa việc xấu, không thể thoát được nhân quả đã gieo trồng. 
Xem thêm tại: 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Chúng ta được sanh trên cuộc đời, người là cha mẹ là có nhân duyên với ta. Tu thành Phật thấy nhân duyên này, nhưng chưa thành Phật, tu có Chánh niệm cũng thấy được mang máng bằng niềm tin. Như tôi thấy các người đeo pháp y về đây nghe pháp là quyến thuộc Bồ – đề của tôi từ nhiều đời. 
Người cảm tình với mình và mình cũng thấy họ dễ thương là bạn tốt. Có người mình thấy sợ là oan gia đời trước gặp lại. Phật dạy đối với người dễ thương, mình đối xử tốt để dễ thương này tăng thêm. Cái mình sợ thì đó là quan hệ xấu giữa mình và họ đã có từ quá khứ. Nếu có Chánh niệm sẽ thấy rõ như vậy, vì người tới đòi nợ phải khác với người trả nợ. Có Chánh niệm thấy ai cũng là chủ nợ, ai cũng là con nợ của ta cả. 
Nếu người tới trả nợ mà ta thấy chưa cần thì ta không lấy, nên tình cảm tốt này còn hoài và ta tiếp tục nuôi tình cảm tốt đẹp đó với họ. Còn anh hầm hầm tới kiếm chuyện thì ta coi họ đòi mình cái gì để mà trả cho yên. Điển hình như một thiền sư để dành túi vàng. Một hôm có tên cướp đến đưa dao kề cổ ngài. Ngài cười nói ta thiếu vàng, không thiếu mạng và quăng túi vàng cho hắn, hắn chụp lấy rồi bỏ chạy liền. Người tu đắc đạo thấy nhân duyên rõ ràng nên giải quyết việc một cách nhẹ nhàng tốt đẹp. 
Xem thêm tại: 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Trên bước đường tu, chúng ta thấy tất cả gương luân hồi vay trả nhau, thay nhau làm cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, bạn bè,…
Đức Phật thấy rõ nhân duyên của ngài với vau Tịnh Phạn và Thánh mẫu Ma Gia. Ngài mới nhập định lên trời Đao Lợi thuyết pháp cho Mẹ vì đã mang nặng ơn lớn trong kiếp này. Đối với Thánh Mẫu đã cho Ngài hình hài, vóc dáng làm người mới tu được. Tu hành, làm sao tạo thắng duyên để có cha mẹ cho chúng ta hình vóc, đặc biệt là ngoại hình dễ coi khiến ai cũng thương thì dễ sống. Thứ hai, có sức khỏe tốt để mình làm chuyện lớn. Thứ ba, thông minh hơn mọi người là điều kiện làm Phật của mình được mở rộng. “Sống theo Phật, chúng ta khắt cốt ghi tâm bốn công ơn lớn của cha mẹ, thầy bạn, xã hội và đất nước. Chúng ta nỗ lực làm mọi việc thiện lành để hồi hướng, đáp đền bốn ơn đức sâu nặng này”
Đức Phật đã có đủ ba điều kiện này và Ngài thành Phật cũng thấy rõ nhân duyên tốt đẹp của Ngài với cha mẹ để Ngài tiếp tục thị hiện làm con của họ.  Nhưng chọn được cha mẹ cho chúng ta hình vóc, đẹp, sức khỏe và thông minh thì khó có người làm được, hay đúng hơn không ai làm được. Duy nhất chỉ có Đức Phật Thích Ca làm được, trong khi các người khác chỉ làm Tổ, làm thầy, làm A la hán. 
Xem thêm tại: 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Ngài thành Phật thấy rõ nhờ ơn cha mẹ đã tạo cho ngài ba điểm ưu việt nhất của con người như đã nói, nên Ngài lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Thánh Mẫu Ma Gia để tạ ơn lớn của mẹ đã cho Ngài hình hài tốt đẹp để tu. và Phật nói thêm rằng Ma Gia không phải làm mẹ của Ngài đời này mà những đời trước bà cũng đã từng làm Mẹ của ngài. 
Có thể thấy trong mối nhân duyên tốt gặp nhau thì mẹ con rất thương nhau. Mẹ dạy con nghe theo dễ và con nói, mẹ cũng chấp nhận dễ, như vậy tình mẹ con gắn bó mật thiết với nhau một cách dễ dàng. 
Xem thêm tại: 

Hình: Hình ảnh về Đại Lễ Vu Lan

Còn oan gia gặp nhau thì con ngỗ nghịch không bao giờ nghe cha mẹ, dù dạy nó điều tốt nó cũng nghĩ là xấu. Tôi thấy nhiều gia đình rất đáng thương, cha mẹ tần tảo lo cho con từng ly từng tý, nhịn ăn để dành tiền lo cho tương lai của con, nhưng đứa con luôn tìm cách phá sạch. Đó là cha mẹ phải trả món nợ thiếu nó từ đời trước. Trong cuộc sống, vì chưa biết nên đa số người thường gây oan trái. 

0/5 (0 Reviews)
Trong vai trò là người đứng đầu nội dung, mình nghĩ việc mọi người dễ dàng tiếp cận thông tin là cực kỳ quan trọng. Mình thích được làm việc chung với một nhóm có niềm tin vững chắc vào việc tạo ra thông tin rõ ràng, dễ hiểu và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *