BÌNH HOA TRANG TRÍ NGHỆ THUẬT BÁT TRÀNG

Tên sản phẩm: Bình hoa Trang trí nghệ thuật Bát Tràng

Xuất xứ: Gia Lâm- Bát Tràng – Hà Nội

Màu sắc: xanh ngọc

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng