0888 032 333

Bộ 14SP Hoa 8

Bộ 14SP hoa 8

6 chén cơm C06H8

1 đĩa bằng 20cm D08H8

1 đĩa tròn DHS06H8

1 đĩa loe 18cm DL07H8

1 tô 15cm T06H8

1 tô 18cm T07H8

1 tô TL07H8

1 đĩa chấm D02H8

1 chén chấm C03H8

Hotline : 0888.032.333

Danh mục: