0888 032 333

Bộ 14SP sứ trắng

Bộ 14SP sứ trăng

6 chén cơm C06

1 đĩa bằng 20cm D08

1 đĩa tròn DHS06

1 đĩa loe 18cm DL07

1 tô 15cm T06

1 tô 18cm T07

1 tô TL07

1 đĩa chấm D02

1 chén chấm C03

Địa chỉ : Số 6 Chế Lan Viên, p. Tây Thạnh, q. Tân Phú, tp hcm.

Email: suminhchauvn@gmail.com

DT: 02838.123.246

Hotline : 0888.032.333

 

 

Danh mục: