0888 032 333

Bộ 22SP viền kim

Bộ 22SP viền kim

6 chén cơm C06VK

6 chén chấm C03VK

1 đĩa bằng 22cm D09VK

1 đĩa bằng 20cm D08VK

1 đĩa bằng 18cm D07VK

6 đĩa lót chén cơm DLC06VK

1 tô HQ 20cm TH08VK

Hotline : 0888.032.333