0843 202 123

Bộ 22SP viền kim

Bộ 22SP viền kim

6 chén cơm C06VK

6 chén chấm C03VK

1 đĩa bằng 22cm D09VK

1 đĩa bằng 20cm D08VK

1 đĩa loe 18cm DL07VK

6 đĩa lót chén cơm DLC06VK

1 tô HQ 20cm TH08VK

Địa chỉ : Số 6 Chế Lan Viên, p. Tây Thạnh, q. Tân Phú, tp hcm.

Email: suminhchauvn@gmail.com

DT: 02838.123.246

Hotline : 0888.032.333