Bộ bàn ăn 22 sp hoa 7

Tên gọi          : Bộ bàn ăn 22 sản phẩm hoa 7

Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp

Hoa Văn         : Hoa vẽ cách điệu

Danh mục: