0888 032 333

Bộ chén đĩa hoa 7 gồm 10 sản phẩm (1 đĩa)

315,000 VND

Bộ chén đĩa hoa 7

  • 6 chén cơm C06H7
  • 1 tô T07H7
  • 1 đĩa tròn D08H7
  • 1 đĩa chấm D02H7
  • 1 chén chấm C03H7

Kraken Onion Market