0779 775 123

Bộ chén đĩa viền xanh – 10 bát cơm

Bộ chén cơm viền xanh gồm:

  • 10 chén cơm viền xanh.