Chum sành ngâm rượu Bát Tràng tráng men

  • Tên sản phẩm : Chum sành ngâm rượu Bát Tràng tráng men
  • Thể tích bình : 15L. 20L, 30 lít, 40L, 50 L
  • Công dụng : ngâm rượu, đựng thực phẩm khô (gạo, đậu, hạt…)