Cốc sứ trắng Bát Tràng

Xuất xứ: Bát Tràng

Màu sắc: Lớp men trắng bóng

Cốc sứ trắng cao cấp dùng để uống trà, uống nước hoặc uống cà phê