0896 643 123

Đĩa Chấm Sứ Trắng

Kích thước   : Cao =2.6 cm , Đường kính 10.4 cm

Tên gọi          : Đĩa chấm sứ trắng minh châu

Chất liệu        : Sứ Xương Minh Châu Cao Cấp

Hoa Văn         : Sứ trắng

Mã: MC-D ( 1,2,3 ) Danh mục: