Ấm trà Bát Tràng tráng men

Tên Gọi        : Ấm Chén Bát Tràng

Thông Số     : Dung Tích Sản Phâm đựng dược 0.5 lít

Chất Liệu     : Gốm Bát Tràng, Men Kết Tinh Cao Cấp Chất Lượng

Sản Xuất      : Gia Lâm Bát Tràng Hà Nội – Xưởng Không Gian Gốm Bát Tràng